สมัครสมาชิก

    ชื่อ - นามสกุล
   สาขาที่แนะนำ
   วันเกิด
    เพศ
    เบอร์โทรศัพท์
    อาชีพ
    ที่อยู่
    รหัสไปรษณีย์
    อีเมล์
    ประเภทสมาชิก
วันที่สมัครสมาชิก

ขอขอบคุณสำหรับการเป็นสมาชิกคนสำคัญของ“หงษ์ทองเฮลท์สเตชั่นและใบเมี่ยง” ท่านสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

                          - ทุกการใช้จ่าย 50 บาท สมาชิกจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน

                          - พิเศษเฉพาะในเดือนเกิดของสมาชิก จะได้รับคะแนนเป็น 2 เท่า (สำหรับบิลแรกในเดือนเกิดเท่านั้น)

                          - ทุก 50 คะแนน สมาชิกจะได้รับส่วนลดเงินสด สำหรับซื้อสินค้าภายในร้านสาขาใดก็ได้มูลค่า 50 บาท

                          - ยอดคะแนนสะสมจะแสดงท้ายบิลทุกครั้ง และจะอัพเดทในรอบวันถัดไป และคะแนนจะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

                          - สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้จากการซื้อสินค้าร้าน “หงษ์ทองเฮลท์สเตชั่นและใบเมี่ยง” ทุกสาขา

                          - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                       วิธีใช้สิทธิ์

                          - สมาชิกสามารถ สะสม/ตรวจสอบ/แลกคะแนน โดยใช้หมายเลขสมาชิก หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

                          - สมาชิกไม่มีวันหมดอายุ